Projekty Europejskie
Projekty Europejskie
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

 
Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje
 
Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 
 
Tytuł Projektu:
Centrum Badawczo - Rozwojowe ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.
 

Wartość projektu:
4 919 468,99 PLN
 

Wartość dofinansowania:
1 999 784,13 PLN
 
 
Cel projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez prowadzenie prac B+R i świadczenie usług B+R

Planowane efekty:


Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje

Działanie 1.2 Badania celowe

Tytuł Projektu:
Prace badawczo - rozwojowe w zakresie opracowania silnika elektrycznego chłodzonego cieczą przez ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.

Wartość projektu:
4 162 741,10 PLN

Wartość dofinansowania:
2 302 575,24 PLN

Cel projektu:
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii produkcji silnika elektrycznego chłodzonego cieczą. Silniki elektryczne chłodzone cieczą będą cechować się właściwościami:

Planowane efekty:
Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez prowadzenie prac B+R