>zapytanie ofertowe
Zapytanie Ofertowe
Aktualne Zapytanie Ofertowe
 
W ramach projektu pt. „CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE ABM GREIFFENBERGER POLSKA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 DZIAŁANIE 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. kieruje następujące zapytanie ofertowe do zainteresowanych:

print site